Potrošni materijal

  • potrošni medicinski i sanitetski materijal (špricevi i igle,rukavice,IV kanile,medicinska plastika, komprese, zavoji, gaza, vata, proizvodi od tekstila i flisa…)
  • potrošni materijal za sterilizaciju